Eneco WindOpbrengst®

uit Windpark Nieuwe Waterweg

Project van Eneco - Windpark Nieuwe Waterweg B.V.

Eneco WindOpbrengst® uit Windpark Nieuwe Waterweg
Financiering € 1.990.350 van € 2.000.000 Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is € 2.000.000 100%
Rente
5,00%
Duur5 jaar

Type Windpark Status Afgesloten

Plaats Hoek van Holland Eerste uitbetaling 01/12/2020

Einddatum van de campagne 30/11/2019 Risico Hoe bepalen wij het risico profiel?
We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria.
Elk criterium wordt beoordeeld van 1 tot 5 en wordt gewogen op basis van het belang ervan.
In ons analysediagram wordt uitgelegd hoe we elk criterium beoordeeld hebben. We stellen een "risicoscore" vast, gaande van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet aan hoe waarschijnlijk het is dat je je inleg verliest.
1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Eneco WindOpbrengst® uit Windpark Nieuwe Waterweg

Eneco is een duurzame energieleverancier die zich richt op de productie en de levering van gas, elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco werkt samen met miljoenen consumenten en vele bedrijven. Eneco brengt de energietransitie in praktijk met slimme, duurzame en betaalbare producten en diensten. Zo helpt Eneco Nederland omschakelen.
 

Het Project

Eneco WindOpbrengst® uit Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg is gebouwd in Rotterdam aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg en de rivier Het Scheur (tussen Hoek van Holland en Maassluis). Er zijn inmiddels 6 windmolens gebouwd ten oosten van het Oranjekanaal. Het windpark is noordwest-zuidoost georiënteerd; voor windmolens is dit ideaal omdat de lijn met windmolens loodrecht staat op de in Nederland meest voorkomende windrichting: zuidwest.
 

Onze analyse

Eneco WindOpbrengst® uit Windpark Nieuwe Waterweg

Evaluatie van het risico door Ecco Nova

Eneco heeft een ruime ervaring in windenergie, met een totaal opgesteld vermogen van 1,097 MW
onshore en offshore wind. Naast windenergie heeft Eneco ook ruime ervaring in andere duurzame
energie-opwekking als zonne-energie en biomassa. Zij heeft reeds aangetoond dat ze
windmolenparken kan ontwikkelen, bouwen en naar de beste standaarden beheren.
De technische risico’s zullen sterk beperkt zijn dankzij het onderhoudscontract dat is aangeboden door
de fabrikant van de windturbines (Vestas), die een minimale beschikbaarheid garandeert van 97% (met
uitzondering van het eerste operationele jaar).

De Leningverstrekkers investeren op gelijke voet met Eneco Wind B.V. en N.V. Eneco Beheer die - met
een intercompany lening - fungeren als bank voor dit project. In tegenstelling tot de meeste
beleggingsinstrumenten aangeboden op de website van Ecco Nova, is de terugbetaling van het
bedrag dat is opgehaald via deze Publiekslening dus niet ondergeschikt aan andere terugbetalingen
waardoor - mede op basis hiervan - het risiconiveau slechts 2 bedraagt volgens onze criteria.

Algemene risico's van crowdlending

Investeren via Ecco Nova brengt risico's met zich mee, hieronder nemen we de belangrijkste risico's op:

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente
 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een andere kans meebrengen
 • In het geval dat de Lener overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de nietuitbetaalde rente zou een winstderving vormen
 • Ecco Nova organiseert geen secundaire markt. Overdracht van de Leningdelen aan een derde is niet mogelijk
 • Risico's in verband met het regulatoir kader
 • Juridische en fiscale risico's
Wij raden u aan om maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding.

Specifieke risico's in verband met het project en de Lener


Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een Leningdeel zoals aangeboden door
Ecco Nova brengt het project onder andere de volgende specifieke risico's mee (u vindt de
gedetailleerde risicoanalyse in het bijgevoegde businessplan):

 • Wet- en regelgeving risico
 • Technische en technologische fouten risico's
 • Schade van buitenaf aan het Windpark
 • Schade aan derden door het Windpark
 • Windrisico
 • Prijs voor elektriciteit risico
 • Faillissement leverancier en onderhoudspartij
 • Faillissement andere leveranciers of afnemers
 • Faillissement verzekeraars
 • Contracten en overeenkomsten
 • Verzekeringen en onverzekerbare risico's
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid vennootschapsbelasting Fiscale Eenheid
 • Betalingsonmacht Windpark Nieuwe Waterweg B.V.

Voorwaarden

Eneco WindOpbrengst® uit Windpark Nieuwe Waterweg

Eneco WindOpbrengst™

Met Eneco WindOpbrengst™ neem je deel aan een lening voor windpark Nieuwe Waterweg van Eneco. Elk leningdeel staat voor een investering van € 50. Je bepaalt zelf hoeveel je inlegt. Je kunt maximaal 50 leningdelen kopen. De looptijd is 5 jaar met een rente van 5% per jaar. Elk jaar ontvang je 1/5 deel van je inleg terug. Op 1 december 2019 start de looptijd van 5 jaar.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.
 

Video

Map