VIND HIER HET ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

HULP NODIG? DIE VINDT U HIER!

Crowdfunding

Wat is crowdfunding nu eigenlijk?
Crowdfunding of crowdfinancing staat voor  alle financiële transactiemiddelen waarbij op een groot aantal personen beroep wordt gedaan om een project te financieren. Dit type financiering kan verschillende vormen aannemen: Donation based, Reward Based, Equity Based, Lending based. Ecco Nova heeft gekozen voor de Lending Based crowdfunding of Crowdlending; financiering door een lening. Dit betekent dat het iedereen, het publiek (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld te verlenen tegen een vooraf bepaalde rente en voor een vooraf bepaalde duur aan projectontwikkelaars die zich ertoe verbinden de lening terug te betalen. Het gaat hier dus niet om schenkingen, maar om investeringen! Hoe werkt het?
Hoe werkt het?
De projectleiders die financiering zoeken, dienen hun project in bij Ecco Nova. Ecco Nova selecteert de meest geschikte projecten op basis van strikte technische en financiële criteria. De fondsenwervingscampagne kan dan beginnen. Elke investeerder kan geld uitlenen op basis van een rentevoet en duurtijd die vooraf bepaald zijn in een overeenkomst die de projectontwikkelaar ertoe verbindt de lening terug te betalen.

Ecco Nova

Voor welk model fondsenwerving werd gekozen?
Ecco Nova heeft gekozen voor Lending Based crowdfunding of Crowdlending, dit is financiering door een lening. Dit betekent dat iedereen (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld uit te lenen aan, te investeren in een project van een projectontwikkelaar. Voor een vooraf bepaald bedrag en vooraf bepaalde duur. De projectontwikkelaar verbindt zich aan terugbetaling van deze lening. Het gaat hier dus niet om een schenking maar om een lening. 
Wie is Ecco Nova?
Ecco Nova is een crowdfundingplatform, opgericht in 2016 in België, waar particulieren, in de vorm van een lening (crowdlending), kunnen investeren in projecten die bijdragen aan de ecologische transitie. De website heeft dus tot doel om enerzijds vennootschappen en/of ondernemers die geld wensen te lenen om hun activiteit te financieren, en anderzijds personen die wensen te investeren aan de hand van renderende leningen, aan elkaar te koppelen.
Waarom via Ecco Nova investeren?
Ecco Nova geeft u de mogelijkheid te investeren in duurzame projecten en te genieten van een vooraf duidelijk bepaald, aantrekkelijk rendement. Door te lenen zult u uw kapitaal terugkrijgen naargelang de afbetalingen. U hoeft slechts circa € 15 te betalen per inschrijving (het exacte bedrag is aangegeven bij de omschrijving van het project), ongeveer evenveel als de aan- of verkoopkosten bij een beurstransactie. Voor sommige campagnes zijn de transactiekosten gratis. 
Waarom fondsen zoeken via Ecco Nova?
Ecco Nova, dat zijn in de eerste plaats professionals uit de energiesector die thuis zijn in de wereld van de projectleiders.Met behulp van ons platform kunt u snel fondsen verzamelen die door banken als quasi eigen kapitaal beschouwd worden. Dit vergemakkelijkt het verkrijgen van kredieten van de bank en verbetert ook de toekenningsvoorwaarden ervan. Financiering door lening geeft u verder ook de mogelijkheid de verwatering van uw kapitaal tegen te gaan. Bovendien behoeft u met Ecco Nova geen groot aantal investeerders in het beheer van uw onderneming. Ecco Nova is daarenboven ook een efficiënt communicatiemiddel voor de promotie van groene projecten.
Is Ecco Nova een gelicentieerd platform?
Ecco Nova heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000065. Ons « Vergunningnummer" kan worden geraadpleegd op de website van de AFM. De door Ecco Nova gepubliceerde informatienota’s zijn geen folders en worden niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de AFM. 
Wat is de Ecco Nova stichting en waarvoor dient het?
Ecco Nova organiseert enkel de leningtransactie tussen een investeerder en een projectontwikkelaar. Ecco Nova kan daarom op geen enkel moment in een debetpositie terechtkomen ten opzichte van deze twee partijen en er kan geen geldstroom gebeuren via onze structuur. Daarom heeft Ecco Nova een stichting opgericht. Aangezien Ecco Nova via haar platform geld inzamelt voor projectontwikkelaars, kunnen we er dankzij de geblokkeerde rekening van de stichting voor zorgen dat de geldstroom veilig verloopt. De stichting wordt beheerd door 2 leden, één van Ecco Nova en één extern. Het externe bestuur is verplicht om fraude te voorkomen. 

Projectontwikkelaars

Welk type project kan ik voorstellen?
Ecco Nova heeft tot doel de financiering van de energietransitie te vergemakkelijken. Elk vennootschap of project dat aan deze transitie bijdraagt kan campagne voeren op Ecco Nova om minimaal € 150.000 op te halen. De projectontwikkelaars moeten aantonen dat zij de via Ecco Nova en elders geleende bedragen kunnen terugbetalen.
Wat zijn de criteria om een project te weerhouden?
De voorgestelde projecten moeten de energietransitie helpen en voldoende rentabiliteit vertonen. Criteria zoals de interne rentabiliteitsratio (IRR), terugbetalingscapaciteit van de beoogde kredieten, technisch risico of de solvabiliteit van de projectontwikkelaar worden geëvalueerd.
Hoe werkt de fondsenwerving concreet?
Elke fondsenwerving wordt bepaald door een in te zamelen bedrag en een beperkte periode om dat bedrag in te zamelen.  Zodra de campagne gelanceerd is, kunnen de investeerders via ons platform geld lenen. De minimum- en maximumbedragen variëren afhankelijk van de campagne, maar zijn nooit minder dan 50 euro en meer dan 20.000 euro.  De investeerder kan de terugbetalingstabel simuleren op basis van het uitgeleende bedrag. Vervolgens wordt hij gevraagd om zijn persoonsgegevens te vervolledigen en indien nodig wordt hij uitgenodigd om de test van kennis en ervaring in te vullen. Tot slot kan hij zijn gegevens controleren en de betaalmethode kiezen: een bankoverschrijving of een online betaling via i-Deal.  Vervolgens ontvangen ze de investeringsovereenkomst waarin de projectontwikkelaar zich verbindt tot het terugbetalen van het bedrag onder bepaalde voorwaarden: rentevoet, duur, datum van de eerste betaling, frequentie van de stortingen, enz.  De fondsen worden altijd overgedragen via onze stichting om een perfecte scheiding van de fondsen te organiseren tussen Ecco Nova, de investeerder en de projectontwikkelaar. Voor meer informatie over de geldstromen, kan u de volgende vraagstelling consulteren: “Hoe wordt de geldstroom op Ecco Nova georganiseerd?” De verzamelde fondsen worden pas ter beschikking gesteld van de projectontwikkelaar na de herroepingstermijn van 14 dagen en aan het einde van de campagne wanneer de opschortende voorwaarden allemaal zijn opgeheven (voor meer informatie, kan u de volgende vraagstelling consulteren “Kan ik mijn investering annuleren?”)  De projectontwikkelaar verbindt zich ertoe het ingezamelde kapitaal terug te betalen. Hij moet ook de interest betalen in overeenstemming met de voorwaarden van de investeringsovereenkomst en specifiek voor elk project.  De investeerder kan zijn gebruikersaccount raadplegen om zijn persoonsgegevens bij te werken (bijvoorbeeld in het geval van een wijziging van de bankrekening) en de correcte terugbetaling van de campagnes op te volgen (bijvoorbeeld de datum van de volgende uitbetaling). Voor meer informatie over het gebruikersaccount, kan u de volgende vraagstelling consulteren “Waarvoor dient het gebruikersaccount op Ecco Nova?”.
Wat gebeurt er indien het bedrag niet bereikt wordt?
Meerdere opties zijn mogelijk wanneer het voorziene bedrag niet bereikt wordt: Optie 1: volledige terugbetaling. De fondsen worden integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 2: verlenging van de campagne. Als het totale bedrag hoger is dan een bepaald minimum, kan de campagne verlengd worden met een vooraf bepaalde termijn. Indien het bedrag nog steeds niet  bereikt is aan het einde van deze verlenging, worden de fondsen integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 3: het behaalde bedrag wordt vrijgegeven en de campagne wordt verlengd. Indien een vooraf bepaald minimum is bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld van de projectontwikkelaar en kan de campagne verlengd worden om het initiële doel te bereiken. Optie 4: het bereikte bedrag wordt vrijgegeven. Hoewel het doel niet bereikt is, worden de verkregen fondsen ter beschikking gesteld van de projectleider. Voor elk project wordt de gekozen optie voor het einde van de campagne meegedeeld in de projectbeschrijving.
Welke bedragen kan ik ophalen via Ecco Nova?
Dankzij Ecco Nova kunt u een bedrag van minimaal € 150.000  ophalen. Het wettelijk plafond bedraagt € 2.500.000  met een maximale investering die algemeen is vastgelegd op € 20.000 per investeerder.
Hoeveel kosten de diensten van Ecco Nova?
De commissie van Ecco Nova varieert tussen 4 en 7% van het totaal opgehaalde bedrag met een minimum van € 3.000. Deze commissie wordt volledig betaald door de projectleider.
Ik ben een coöperatieve, waarom zou ik beroep doen op Ecco Nova?
Ecco Nova biedt een complementaire investeringskans naast de inschrijving op aandelen als cöoperant. Dit betekent dat u een ander investeerdersprofiel en dus een groter publiek kan aantrekken.
Ik beschik over de nodige fondsen om mijn project te verwezenlijken, waarom zou ik beroep doen op Ecco Nova?
Uw eigen fondsen verhogen kan u voordeligere kredietvoorwaarden bezorgen. Verder is Ecco Nova ook een efficiënt communicatiemiddel om uw groene projecten te promoten en hun acceptatie te verhogen.

Investeerders

Wie kan investeren via Ecco Nova?
Ecco Nova is toegankelijk voor elke wettelijke volwassene, of hij nu Nederlands of buitenlands is. De fiscale gevolgen voor uw inkomen kunnen variëren, afhankelijk van uw nationaliteit en uw vermogen. Zie "Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn beleggingen?"
Hoeveel kan ik investeren?
Het minimum is meestal vastgelegd op € 50  en het maximum op € 20.000. Dit kan echter variëren  per project. U kunt per project de bijbehorende informatie downloaden. Voor iedere inschrijving kan er een simulatie worden gedaan.
Hoe kan ik investeren?
1 – Op de pagina « Investeerders », heeft u toegang tot al onze. 2 – Selecteer het (de) project(en) die u interesseren om meer informatie terug te vinden.  3 – Zodra u uw keuze heeft gemaakt, klikt u op « Investeren”. U kan vervolgens kiezen welk bedrag u wilt investeren, uw gegevens invoeren en indien nodig de kennis-en ervaringstest invullen. Kies uw betalingsmethode (bankoverschrijving of i-Deal) om uw inschrijving  goed te keuren. 4 – U ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en uw leningscontract. Als u ervoor hebt gekozen om te betalen via een bankoverschrijving, ontvangt u de betalingsinstructies in de bevestigingsmail.  De verzamelde fondsen worden pas ter beschikking gesteld van de projectontwikkelaar na de herroepingstermijn van 14 dagen en aan het einde van de campagne wanneer de opschortende voorwaarden allemaal zijn opgeheven (voor meer informatie, consulteer de vraag “Kan ik mijn investering annuleren?”)
Welk rendement kan ik verwachten op mijn investeringen?
De aangeboden jaarlijkse rentevoet bedraagt tussen de 2 en 8%. De passende rentevoet wordt bepaald bij de inschrijving en is onafhankelijk van de werkelijke resultaten van het project.
Wat gebeurt er indien het te verzamelen bedrag niet gehaald wordt?
Meerdere opties zijn mogelijk wanneer het voorziene bedrag niet bereikt wordt: Optie 1: volledige terugbetaling. De fondsen worden integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 2: verlenging van de campagne. Als het totale bedrag hoger is dan een bepaald minimum, kan de campagne verlengd worden met een vooraf bepaalde termijn. Indien het bedrag nog steeds niet bereikt  is op het einde van deze verlenging, worden de fondsen integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 3:  het bereikte bedrag wordt vrijgegeven en de campagne wordt verlengd. Indien een vooraf bepaald minimum is bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld van de projectontwikkelaar en kan de campagne verlengd worden om het initiële doel te bereiken. Optie 4: het bereikte bedrag wodt vrijgegeven. Hoewel het doel niet bereikt is, worden de verkregen fondsen ter beschikking gesteld van de projectleider. Voor elk project wordt de gekozen optie voor het einde van de campagne meegedeeld in de projectbeschrijving.
Welk risico is verbonden aan investeringen via Ecco Nova?
Via Ecco Nova kunt u investeren in duurzame projecten aan de hand van een lening aan duurzame projecten. Zoals elke investering houdt dit een risico in. Vanaf de inschrijving worden een rentevoet, duurtijd en afbetalingstermijn overeengekomen in een overeenkomst. De projectontwikkelaar verbindt zich er via deze overeenkomst toe om het geleende bedrag terug te betalen. Het risico dat men loopt is dus dat de projectontwikkelaar nalaat te betalen. Ecco Nova analyseert en filtert de gepubliceerde projecten en de financiële capaciteit van de projectontwikkelaar en vermindert zo het risico, maar kan het niet uitsluiten. We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een beoordeling van 1 tot 5 en wordt gewogen op basis van het belang ervan. In ons analysediagram wordt uitgelegd hoe we elke beoordeeld hebben. We stellen een "risicoscore" vast, gaande van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet de waarschijnlijkheid weer van het kapitaalverlies. Daarom raden wij u aan om niet meer dan 10% van uw beschikbare activa te besteden.
Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van Ecco Nova?
De enige kosten die de investeerders dienen te dragen zijn de administratieve inschrijvingskosten. Deze bedragen meestal € 15 (incl. btw - het exacte bedrag is aangegeven bij de omschrijving van het project), ongeveer evenveel als de aan- of verkoopkosten bij een beurstransactie. Voor sommige campagnes zijn de transactiekosten gratis. 
Hoelang zal mijn kapitaal gebruikt worden?
Als u met een lening via Ecco Nova investeert, is vanaf de inschrijving het verwachte rendement bekend  en de duur  van het gebruik van uw kapitaal. 
Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn beleggingen?
Bij een in Nederland wonende particuliere investeerder, die een Leningdeel aanschaft, zal de waarde van het Leningdeel belast worden in de inkomstenbelasting in Box 3. In Box 3 zal de waarde van het Leningdeel, voor zover dit het heffingsvrij vermogen per persoon (€ 57.000) te boven gaat, per saldo belast worden met 32% inkomstenbelasting over het ‘percentage fictief rendement’ dat is vastgesteld op 6,17% voor 2023. De waarde is gelijk aan de waarde van het Lening-deel aan het begin van het jaar (per 1 januari).  De concrete hoogte van de rente is voor de fiscale behandeling van het Leningdeel in Box 3 niet relevant. Bij het uitbetalen van de rente door de projectontwikkelaar zal geen bronbelasting ingehouden worden.
Hoe zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd?
De volledige website van Ecco Nova is beschermd via https-protocol. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens ons veilig toegestuurd worden. Bovendien is het gebruik van de gegevens door Ecco Nova, haar teams, de onderaannemers en de projectontwikkelaars conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)-wetgeving. U kunt ons COOKIE POLICY ook lezen via de link: https://www.ecconova.nl/cookies
Wat gebeurt er bij overlijden van de Investeerder?
In geval van overlijden moeten de erfgenamen de notaris die belast is met de erfenis op de hoogte brengen van alle activa en passiva van de nalatenschap. Ze moeten dus  ook de op ons platform gerealiseerde investeringen doorgeven. Indien nodig, vragen wij de erfgenamen om te bevestigen, via documenten ter ondersteuning, dat zij de erfgenamen zijn en of de erfopvolging vereffend is. Na ontvangst van de vereiste documenten, gaan wij over tot wijziging van de bankrekening. Deze wijziging zal aan alle projectontwikkelaars worden meegedeeld zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij toekomstige stortingen. De erfgenamen zullen vervolgens de rentes en het openstaande kapitaal blijven ontvangen.
Hoe kan ik mijn investering betalen?
U kan uw investering op Ecco Nova betalen via een bankoverschrijving of via i-Deal. Als u ervoor kiest om via een bankoverschrijving te betalen, ontvangt u de betalingsinstructies via e-mail. Als u ervoor kiest om via i-Deal te betalen, kan u online betalen via onze partner ICEPAY (betalingsdienstaanbieder). Betalen via kredietkaart is niet mogelijk.  In elk geval wordt het geld overgedragen via de trustrekening van onze stichting (Ecco Nova Stichting – zie de vraagstelling “Wat is de Ecco Nova stichting en waarvoor dient het? U krijgt altijd een betalingsbevestiging. In geval van betaling via een bankoverschrijving, kan het tot 5 dagen duren vooraleer u deze bevestiging ontvangt.  De verzamelde fondsen worden pas ter beschikking gesteld van de projectontwikkelaar na de herroepingstermijn van 14 dagen en aan het einde van de campagne wanneer de opschortende voorwaarden allemaal zijn opgeheven (voor meer informatie, consulteer de vraag “Kan ik mijn investering annuleren?”) 
Kan ik mijn investering annuleren?
Ja, u heeft 14 dagen de tijd om uw investering in te trekken. U kan uw investering annuleren via uw gebruikersaccount. 
Kan ik vragen om mijn contract vervroegd te beëindigen?
Dat is afhankelijk van het project. Indien deze mogelijkheid wordt aangeboden door de projectontwikkelaar, wordt dit vermeld in de informatienota in de leningsovereenkomst. U kan in dat geval de vervroegde beëindiging van uw contract aanvragen via uw gebruikersaccount. Indien deze optie niet wordt aangeboden, moet u wachten tot het einde van het contract om uw kapitaal volledig terug te krijgen. 
Waarvoor dient het gebruikersaccount op Ecco Nova?
U heeft een gebruikersaccount op Ecco Nova om te kunnen investeren, maar ook om uw persoonlijke gegevens te beheren en uw investeringen op te volgen.  Wanneer u zich inschrijft op Ecco Nova, beginnen we met het controleren van uw e-mailadres. We sturen een activeringsmail. Ondanks onze inspanningen, is het mogelijk dat deze e-mail bij uw ongewenste e-mails terechtkomt. Zodra het gebruikersaccount aangemaakt en gevalideerd is, kunt u investeren. Eens de investering voldaan is, vindt u deze terug in uw gebruikersaccount. U kunt hier onder andere uw leningscontract opnieuw downloaden en zien wanneer de volgende betaling zal plaatsvinden. U kunt uw investering binnen de 14 dagen annuleren en, indien dit voorzien is in uw contract, kunt u op elk moment de vervroegde beëindiging van uw leningsovereenkomst aanvragen.  Ten slotte kunt u via uw gebruikersaccount uw gegevens, zoals uw bankrekening of uw adres, bijwerken. 
Kan ik mijn persoonlijke gegevens bijwerken ?
Ja, u kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen in uw gebruikersaccount. 
Kan ik mijn investeringen raadplegen?
Ja, u kunt uw investeringen raadplegen in uw gebruikersaccount. 
Ik zou een e-mail moeten krijgen van Ecco Nova, maar ik heb niets ontvangen. Wat moet ik doen?
Ja, U heeft 14 dagen de tijd om uw investering in te trekken. U kunt je investering annuleren via uw Mijn Ecco Nova account of per brief aan het adres vermeld op onze contactpagina www.ecconova.nl/contact

Niet gevonden? Neem contact met ons op!